Anuradhapura district – East Anuradhapura

Sri Lanka election result alert

UPFA logo UPFA 32,314
UNP logo UNP 28,944
JVP logo JVP 6,497