Matara district – Deniyaya

Sri Lanka election result alert

UPFA logo UPFA 36,532
UNP logo UNP 30,024
JVP logo JVP 4,070