Anuradhapura district – West Anuradhapura

Sri Lanka election result alert

UPFA logo UPFA 35,082
UNP logo UNP 30,873
JVP logo JVP 3,542