Badulla districs – Mahiyanganaya

Sri Lanka election result alert

UNP logo UNP 34,447
UPFA logo UPFA 31,159
JVP logo JVP 3,622