Nuwaraeliya district – Walapane

Sri Lanka election result alert

UNP logo UNP 30,753
JVP logo JVP 24,387
UPFA logo UPFA 664